Runer

Runer startede formodentlig som ordlyde i sproget længe før de blev til skrifttegn. Ifølge nordisk mytologi, var det Odin der lod sig hænge 9 dage i Yggdrasil(et træ) for at opnå indsigt og lære runerne at kende.

Et godt eksempel på at runer er meget gamle er at der ikke en henvisning til metaller, altså må de stamme fra før jern- og broncealderen. Det må give stof til eftertanke.

Selv om runer har været kendt i mange århundrede, så er det sørgeligt at de nordiske folkeslag ikke brugte runer til at nedskrive deres historie. Hvad vi har af tekster fra norden, er skrevet af kristne nogle århundrede efter at kristendommen blev indført/påført ved tvang og trusler om sanktioner.
Comments